da mụn luôn là vấn đề với chị e. trị mụn bằng kosxu